1. Najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej najpóźniej w momencie odbioru pojazdu od Wynajmującego.
2. Wysokość kaucji określa cennik.
3. W razie braku uszkodzeń samochodu i nieodnotowania braków w samochodzie oraz jego elementach, częściach oraz elementach wyposażenia dodatkowego, zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym i zgodnym ze stanem pojazdu w momencie przekazania, braku stwierdzenia złamania postanowień umowy i niniejszego regulaminu Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić kaucję Najemcy.
4. Poprzez wpłatę kaucji uznaje się również zablokowanie środków na karcie kredytowej Najemcy. W takim przypadku zwrot pieniędzy lub odblokowanie środków na karcie Najemcy może potrwać do 14 dni w zależności od Banku posiadacza karty.
5. W przypadku ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć na tle realizacji umowy najmu Wynajmujący może wstrzymać zwrot kaucji do momentu rozwiązania kwestii spornych.
6. Ewentualne uszkodzenia pojazdu, brak paliwa, umowne opłaty dodatkowe mogą być zrealizowane z wykorzystaniem wpłaconej kaucji.